KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

(“Çerez Bilgilendirme Metni”)

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”),10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak MESSER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (“Messer” veya “Şirket”) tarafından,  https://www.messer.com.tr/ web sitesi üzerinden ve mobil uygulama (“Site”) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie)  ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli müşterilerimizi işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Site çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Messer’in Site’sini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.

Site’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz.  Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Messer tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

Çerez Kullanım Amacımız

Messer olarak çerez (cookie) kullanımı ile;

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Messer Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
 • Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Messer Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği Messer ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve  hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
 • Müşterileri’lere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, müşterilerimize öneri sunabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi,
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
 • Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Messer tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,

amacındayız.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Messer’de kullanılan çerez türleri ile Messer’in söz konusu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruryan Oturum Çerezleri,
 • Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,
 • Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,
 • Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome        :          Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer     :          Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox         :          Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera                         :          Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari                         :          Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Müşteri Aydınlatma Metni’nde ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da  şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Messer söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Messer olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler için Site’mizi düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.

MESSER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 

 

https://www.messer.com.tr- sınıflandırılmış çerez listesi

Çerez Adı

Çerez Sağlayıcı (Domain)

Çerez Türü

Çerez Süresi

Çerez Tanımı

_dc_gtm_UA-136158814-1

.messer.com.tr

Zorunlu

1 dakika

Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır

PHPSESSID

.www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Bir kullanıcının sayfalar arasında oturum açma durumunu korumak için kullanılır.

gdpr

.id5-sync.com

Zorunlu

5 dakika

Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden denemede çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar.

__cf_bm

.useinsider.com

Zorunlu

Oturum Süresince

Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.

recently_viewed_product

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Kolay gezinme için son görüntülenen ürünlerin ürün kimliklerini saklar.

recently_compared_product

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Yakın zamanda karşılaştırılan ürünlerin ürün kimliklerini saklar.

recently_viewed_product_previous

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Kolay gezinme için daha önce görüntülenen ürünlerin ürün kimliklerini saklar.

product_data_storage

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Son Görüntülenen / Karşılaştırılan Ürünlerle ilgili ürün verileri için yapılandırmayı depolar.

recently_compared_product_previous

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Kolay gezinme için daha önce karşılaştırılan ürünlerin ürün kimliklerini saklar.

mage-cache-sessid

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Bu tanımlama bilgisinin değeri, yerel önbellek deposunun temizlenmesini tetikler. Tanımlama bilgisi arka uç uygulaması tarafından kaldırıldığında, Yönetici yerel depolamayı temizler ve tanımlama bilgisi değerini true olarak ayarlar.

mage-cache-storage

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

E-ticaret işlevlerini etkinleştiren ziyaretçiye özel içeriğin yerel olarak depolanması.

mage-cache-storage-section-invalidation

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Geçersiz kılınması gereken belirli içerik bölümlerinin yerel olarak depolanmasını zorlar.

mage-messages

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Çerez onay mesajı ve çeşitli hata mesajları gibi kullanıcıya gösterilen hata mesajlarını ve diğer bildirimleri izler. Mesaj, alışveriş yapan kişiye gösterildikten sonra çerezden silinir.

magepal-enhanced-ecommerce

www.messer.com.tr

Zorunlu

Oturum Süresince

Bu çerez, önbellek işlevi için gereklidir. Web sitesi tarafından, ziyaretçi ile web sitesi arasındaki yanıt süresini optimize etmek için bir önbellek kullanılır.

_ga

.messer.com.tr

Performans

2 yıl

Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_gid

.messer.com.tr

Performans

24 saat

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.

uid

.criteo.com

Performans

60 gün

Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir

_ga_04H18K3L1D

.messer.com.tr

Performans

2 yıl

Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

stx_user_id

.sharethrough.com

Performans

1 yıl

Hedeflenen ve alakalı içerik sunma

_gat

.messer.com.tr

Performans

1 dakika

İstek oranını kısmak için kullanılan Google Analytics çerezi.

u

.creativecdn.com

Performans

1 yıl

Bu çerez, web sitelerinin nasıl kullanıldığını veya pazarlama kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu anlamaya yardımcı olmak veya web sitelerini ziyaretçiler için özelleştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

audit

.rubiconproject.com

Performans

1 yıl

Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project çerezi.

visitor-id

.media.net

Performans

1 yıl

Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır.

_hjFirstSeen

.messer.com.tr

Performans

30 gün

Çerez, Hotjar'ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlayıcı bilgi içermez.

_hjIncludedInPageviewSample

www.messer.com.tr

Performans

30 gün

Bu çerez, bu ziyaretçinin sitenizin sayfa görüntüleme limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır.

_hjIncludedInSessionSample

www.messer.com.tr

Performans

30 gün

Bu çerez, ziyaretçinin sitenizin günlük oturum limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır.

_hjSession_#

.messer.com.tr

Performans

30 gün

Geçerli oturum verilerini tutan bir çerez. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuna atfedilmesini sağlar.

_hjSessionUser_#

.messer.com.tr

Performans

365 gün

Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

ts

.creativecdn.com

Fonksiyonel

Oturum Süresince

Bu çerez genellikle PayPal tarafından sağlanır ve web sitesindeki ödeme hizmetlerini destekler.

form_key

www.messer.com.tr

Fonksiyonel

Oturum Süresince

Verileri Siteler Arası İstek Sahteciliğinden (CSRF) korumak için tüm form gönderimlerine rastgele bir dize ekleyen bir güvenlik önlemi.

pid

.smartadserver.com

Fonksiyonel

2 yıl

SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.

_hjAbsoluteSessionInProgress

.messer.com.tr

Fonksiyonel

30 gün

Çerez, Hotjar'ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebileceği şekilde ayarlanır. Herhangi bir tanımlayıcı bilgi içermez.

_gcl_au

.messer.com.tr

Pazarlama

3 ay

Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.

_fbp

.messer.com.tr

Pazarlama

3 ay

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır

IDE

.doubleclick.net

Pazarlama

2 yıl

Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır

tuuid

.bidswitch.net

Pazarlama

13 ay

Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.

tuuid_lu

.bidswitch.net

Pazarlama

3 ay

Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.

TestIfCookieP

.smartadserver.com

Pazarlama

2 yıl

SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.

csync

.smartadserver.com

Pazarlama

1 gün

Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder.

CMID

.casalemedia.com

Pazarlama

1 yıl

Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.

CMPS

.casalemedia.com

Pazarlama

3 ay

Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.

CMPRO

.casalemedia.com

Pazarlama

3 ay

Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.

khaos

.rubiconproject.com

Pazarlama

2920 gün

Reklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılır.

obuid

.outbrain.com

Pazarlama

3 ay

Anonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılır

criteo

exchange.mediavine.com

Pazarlama

1 ay

Bu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır.

ayl_visitor

.omnitagjs.com

Pazarlama

1 ay

Bu çerez, ziyaretçi hakkındaki verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.

PugT

.pubmatic.com

Pazarlama

29 gün

Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.

test_cookie

.doubleclick.net

Pazarlama

1 yıl

Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.

_ttp

.tiktok.com

Pazarlama

1 yıl

Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.

_tt_enable_cookie

.messer.com.tr

Pazarlama

1 yıl

Bu çerez, reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak için web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.

A3

.yahoo.com

Pazarlama

1 yıl

Ads targeting cookie for Yahoo

c

.bidswitch.net

Pazarlama

1 yıl

Bu çerez, kullanıcı tanımlama senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için kullanılır.

data-c-ts

.media.net

Pazarlama

1 ay

Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.

data-c

.media.net

Pazarlama

1 ay

Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar.

fr

.facebook.com

Pazarlama

90 gün

Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.

cf

.id5-sync.com

Pazarlama

1 gün

Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

cip

.id5-sync.com

Pazarlama

1 gün

Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

cnac

.id5-sync.com

Pazarlama

1 gün

Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

car

.id5-sync.com

Pazarlama

1 gün

Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

mv_tokens

exchange.mediavine.com

Pazarlama

14 gün

Bu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır.

KRTBCOOKIE_97

.pubmatic.com

Pazarlama

29 gün

Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.

mv_tokens_eu-v1

exchange.mediavine.com

Pazarlama

14 gün

Üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklam verenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

am_tokens

exchange.mediavine.com

Pazarlama

14 gün

Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.

am_tokens_eu-v1

exchange.mediavine.com

Pazarlama

14 gün

Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.

tvid

.tremorhub.com

Pazarlama

1 yıl

Tremorvideo reklam çerezi.

tv_UICR

.tremorhub.com

Pazarlama

1 ay

Tremorvideo reklam çerezi

yieldmo_id

.yieldmo.com

Pazarlama

1 yıl

Cihaz tanımlayıcısını kullanarak izleme yapar.

tt_viewer

.teads.tv

Pazarlama

1 yıl

"Teads, ortak web sitelerimizde gördüğünüz video reklamları kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir tt_viewer"" çerezi kullanır."""

tluid

.3lift.com

Pazarlama

3 ay

Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır.

ptrcriteo

.ads.yieldmo.com

Pazarlama

1 yıl

Pazarlama çerezi.

33x_ps

.33across.com

Pazarlama

1 yıl

33Across tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir.

ad-id

.amazon-adsystem.com

Pazarlama

6 ay

Amazon tarafından, farklı bir web sitesindeki reklam tıklamalarına dayalı olarak web sitesindeki kullanıcı eylemlerini ve hedef içeriği kaydetmek için kullanılır.

ad-privacy

.amazon-adsystem.com

Pazarlama

5 yıl

Amazon tarafından, farklı bir web sitesindeki reklam tıklamalarına dayalı olarak web sitesindeki kullanıcı eylemlerini ve hedef içeriği kaydetmek için kullanılır.

am-uid

.admixer.net

Pazarlama

3 ay

Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden çok web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.

CID

.us.ck-ie.com

Pazarlama

7 gün

Bir kullanıcıya göz atma alışkanlıklarına göre hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanılır

cksync.php

www.messer.com.tr

Pazarlama

Oturum Süresince

Media.net tarafından kullanıcılara ilgi alanlarına göre bir sitede benzersiz reklamlar sunmak için kullanılır.

ga-audiences

www.messer.com.tr

Pazarlama

Oturum Süresince

Google AdWords tarafından, müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.

sync

www.messer.com.tr

Pazarlama

Oturum Süresince

Kullanıcıya ilgi alanlarına göre alakalı reklamlar göstermek için kullanılan bir oturum çerezi.

td

www.messer.com.tr

Pazarlama

Oturum Süresince

Kullanıcılara hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.

um

www.messer.com.tr

Pazarlama

Oturum Süresince

Teklif sürecini etkinleştirmek için kullanılır.

umeh

.360yield.com

Pazarlama

3 ay

Teklif sürecini etkinleştirmek için kullanılır.

um

.360yield.com

Pazarlama

3 ay

Teklif sürecini etkinleştirmek için kullanılır.

uuid

.tpmn.co.kr

Pazarlama

1 yıl

Kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır.

__auid

.admixer.co.kr

Pazarlama

2 yıl

Reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.

__id_utm

.admixer.co.kr

Pazarlama

2 yıl

Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.

__id_inf_131

.admixer.co.kr

Pazarlama

2 yıl

Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar.

__puid_131

.admixer.co.kr

Pazarlama

2 yıl

Reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.

_ljtrtb_86

.lijit.com

Pazarlama

1 yıl

Birden fazla iş ortağı aynı anda kimliklerini platforma ilettiğinde bu çerezi geçici olarak ayarlar.

admRtbUidCkey34334Ssp245

.s3xified.com

Pazarlama

10 yıl

Bu çerez, hedefleme ve reklam amaçlı olarak kullanılmaktadır.

admRtbUidCkey34334Ssp245

.admedia.com

Pazarlama

10 yıl

Bu çerez, hedefleme ve reklam amaçlı olarak kullanılmaktadır.

viewer_token

.csync.loopme.me

Pazarlama

3 ay

Çerez, ziyaretçileri birden çok web sitesinde izleyerek tercihlerine göre ilgili reklamların sağlanmasına yardımcı olur.

targetcid7

.addlv.smt.docomo.ne.jp

Pazarlama

2 yıl

Bu çerez, web sitesi ziyaretçileri için reklamları iyileştirmek için kullanılır. Daha alakalı reklamları site ziyaretçilerine yönlendirebilir.

IDSYNC

.analytics.yahoo.com

Pazarlama

1 yıl

Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir.

SCM

.smaato.net

Pazarlama

10 gün

Bu çerez gerçek zamanlı bir reklam teknolojisi platformu sağlayan Smaato ya aittir.

SCM1001722

.smaato.net

Pazarlama

10 gün

Bu çerez gerçek zamanlı bir reklam teknolojisi platformu sağlayan Smaato ya aittir.

SCMaps

.smaato.net

Pazarlama

10 gün

Bu çerez gerçek zamanlı bir reklam teknolojisi platformu sağlayan Smaato ya aittir.

pb_rtb_ev

.contextweb.com

Pazarlama

1 yıl

Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.

V

.contextweb.com

Pazarlama

1 yıl

Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP ve anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek için kullanılır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR